نوروز

سال 1394 بر شما یاران و همراهان عزیز مبارک
امید بر آن است که در سال جدید با تغییر و تحول در اندیشه هایمان زندگیمان متحول شود.

توسط : admin | تاریخ : 1393/12/29 | نظرات

مثل دخترها

8 مارس روز جهانی زن مبارک
مثل دخترها تقدیمی  آکادمی اندیشه بنماسبت روز جهانی زن

توسط : admin | تاریخ : 1393/12/29 | نظرات